Dokumentacija:

- Zakon zaštiti od požara
- Zakon o održavanju stambenih zgrada
- Zakon o poštaniskim sandučićima
- Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova
- UREDBA o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu od elementarnih nepogoda
- ODLUKA O KUCNOM REDU
- RADOVI NA VISINI I NEPRISTUPAČNIM MESTIMA

zakon o zaštiti od požara, zakon o održavanju stambenih zgrada, zakon o poštanskim sandučićima, uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova, uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu od elementarnih nepogoda, odluka o kućnom redu, radovi na visini i nepristupačnim mestima, zakon o zaštiti od požara, zakon o održavanju stambenih zgrada, zakon o poštanskim sandučićima, uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova, uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu od elementarnih nepogoda, odluka o kućnom redu, radovi na visini i nepristupačnim mestima, zakon o zaštiti od požara, zakon o održavanju stambenih zgrada, zakon o poštanskim sandučićima, uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova, uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu od elementarnih nepogoda, odluka o kućnom redu, radovi na visini i nepristupačnim mestima,