GRANE ASTROLOGIJE
GRANE ASTROLOGIJA


Kako su nastale osnovne grane Astrologije

Astrologija, ima jednu dugu i interesantnu istoriju, nažalost nedovoljno istraženu, i iako izgleda da je to jedna nauka, u stvarnosti postoje desetak veoma različitih njenih grana potpuno nezavisnih i skoro potpuno odvojenih.

Prva i osnovna podela Astroloških grana ili posebnih astroloških Nauka, je ona koju je još u 2. veku n.e. napravio Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (naučni centar tadašnjeg helenizovanog Egipta), i ta podela se do današnjih dana uglavnom održala, uz neke neznatne izmene, ili bolje reći promene fokusa interesovanja.


BUTOBU Marketing
^ NEAKTIVAN ^