GOOGLE MAP - SA PRIKAZOM OBJEKTA

Kreirajte mapu sa prikazom jednog ili više Vaših poslovnih objekata samo unošenjem adrese na kojoj se objekat nalazi. Na ovaj način omogućavate klijentima koji žele lični kontakt da Vas jednostavnije pronađu.