DODAVANJE SADRŽAJA U SEKCIJU COMPANY NEWS

Company news je još jedna bitna sekcija kojom možete upravljati preko našeg centralizovanog CMS sistema.

 

Sada ste u mogućnosti da samostalno sa jednog mesta unosite novosti iz Vaše kompanije a da se one trenutno prikazuju na svim Vašim prezentacijama.

 

Nisu Vam više potrebni web dizajneri i skupa održavanja da bi osvežili sadržaj na svojim web stranicama.

 

Butobu PREMIUM članovima je omogućeno da kreiraju neograničen broj stranica posvećen novostima iz kompanije.

 

Pokažite svojim klijentima da Vam je stalo do toga da im obezbedite potrebne informacije i time stecite poverenje Vaših klijenata u usluge koje im nudite.