Email marketing


PORUKE SE ŠALJU ČLANOVIMA BUTOBU PORTALA


PREMIUM PAKET - u cenu paketa uračunato je slanje do 10,000 poruka

NAPREDNI PAKET - u cenu paketa uračunato je slanje do 2,000 poruka


Bez obzira da li ste PREMIUM, NAPREDNI ili BESPLATNI korisnik, BUTOBU portal
omogućava da kupite potrebnu količinu kredita za Vaš email marketing.
Broj kontakata koji su Vam na raspolaganju uvećava se svakodnevno.


Email marketing kampanje omogućavaju slanje ponuda odgovarajućoj ciljnoj grupi.
Ciljnu grupu formirate izborom lokacije i delatnosti.


Poruke ne predstavljaju SPAM, jer ih šaljete kroz sistem poruka BUTOBU portala, a krajnji korisnici bivaju obavešteni o broju nepročitanih poruka, periodično i nenametljivo.


Sve Vaše poruke će biti garantovano pročitane. Marketing kredit je utrošen isključivo u slučaju kada je korisnik BUTOBU portala pročitao poruku. Nepotrošeni kredit možete preusmeriti na novu marketing kampanju.


Prilikom slanja poruka imate na raspolaganju profesionalne BUTOBU alate koji će omogućiti da formirate kvalitetnu ponudu ili postavite Vaš unapred pripremljen dokument.


U koliko redovno pratite poruke drugih korisnika Vaš email kredit se besplatno uvećava za:
0.5 za svaku poruku koju pročitate
0.5 za svaku poruku na koju odgovorite