O čudesnoj gljivi Kordiceps sinenzis postoji drevni mit koji govori o tome da su lokalni pastiri Tibeta i Nepala, poštujući vekovnu tradiciju, u rano proleće kada se sneg otapao, gonili svoja stada prema pašnjacima na višim nadmorskim visinama.
Stado je
sklanjalo
sneg i dolazilo do gljive Kordiceps sinenzis koju su jeli. Pastir koji je posmatrao stado čudio se šta to životinje jedu. Primetio je da konzumiranjem nečega što su životinje nalazile na livadi kod njih izazivalo veliku vitalnost i želju za parenjem. Na taj način je otkrivena gljiva Kordiceps sinenzis.

Kinezi su gljivu Kordiceps Sinenzis nazvali darom bogova - Himalajska vijagra.

Naučna istraživanja su potvrdila da upotrebom  gljive Kordiceps dolazi do povećanja nivoa ATP-a (adenozin trifosfata- molekula koji oslobađa energiju u ćeliji) povećanja energije i iskorišćavanja kiseonika za više od 40% .
Kordiceps je gljiva koja raste na 3500m do 7000m nadmorske visine na planinama jugozapadne Kine i Tibeta. Simbioza preživljavanja kodicepsa na toj nadmorskoj visini daje izuzetnu snagu i moć Kordicepsu da deluje veoma snažno na regulisanje rada imu
nog sistema i blokiranje kancerogenih ćelija.

Prvi put je ova gljiva zabeležena u 15 -om veku. Tradicionalna tibetanska i kineska medicina koristi Kordiceps više od dve hiljade godina. Savremena medicinsko - biološka istraživanja kod lečenja tumora su otkrila da je glavna odlika Kordicepsa njegov farmakološki efekat - blokiranje kancerogenih ćelija (na principu začaurivanja) i olakšavanje nus pojava kod hemoterapije i zračenja.

Pojava zloćudnih tumora u organizmu i drugih bolesti ukazuje na poremećaj rada imunog sistema i zakiseljavanje organizma. U zakiseljenoj sredini odsustvuje kiseonik što izaziva mutaciju ćelija. Uz pomoć preparata  na bazi Kordicepsa postoji mogućnost veoma brzog regulisanja rada imunog sistema, čak i pored hemoterapije i zračenja. Ukoliko se pacijent odluči za onkološka lečenja uz Kordiceps, dolazi do regulisanja rada imunog sistema, blokiranja kancerogenih ćelija što daje pacijentu mogućnost da izdrži velike nus pojave hemoterapije i zračenja, što povećava šanse za izlečenje.

Kada je tumor u poslednjem stadijumu, a klasične metode lečenja više nisu od koristi, tada korišćenje preparata na bazi Kordicepsa može da olakša stanje pacijenta.

  Moć kordicepsa >>>

Stranice