Šta radim?   

    Savremeni čovek po pitanju zdravlja, našao se u zbunjujućoj i apsurdnoj situaciji. Razvojem medicine, porastom standarda života i većom higijenom iskorenjene su brojne zarazne bolesti, koje su vekovima predstavljale glavni zdravstveni problem I  koje je su u talasima epidemija odnosile milione ljudskih života. Očekivan je stoga period zdravstvenog blagostanja i dugovečnosti. Nažalost, stvarnost je bolno drugačija.  Svet je više nego ikad prepljavljen bolešću i patnjama kao nekom nezadrživom i zlosutnom bujicom. Na svakom koraku nailazimo na stare i mlade koji čeznu za olakšanjem i lekom koji će otkloniti njihovu patnju.  


    Razvijeni svet je zahvatila epidemija nezaraznih bolesti. Ubica broj jedan su bolesti srca i krvnih sudova od kojih umire oko 60% stanovništva savremenog sveta.  Broj umrlih od malignih (zloćudinih bolesti) je u stalnom, zabrinjavajućem porastu, i pored savremene dijagnostike i brojnih lekova kojih nam pruža farmaceuska industrija. 

    Gde to greši danasnji čovek?  Koje principe je zanemario čovek živeći ovaj svoj savremeni život? Kako produžiti život, sprečiti nastanak brojnih savremenih bolesti i koji je najprirodniji terapijski put za njihovo razrešenje?

    Najnovija medicinska istraživanja pokazala su da je nemoguće danas zamisliti prevenciju i potpunu terapiju najvećeg broja savremenih, masovnih nezaraznih bolesti, bez promene životnog stila, koji podrazumeva pre svega prelazak na biljnu ishranu, upotrebu prirodnih lekova, povećanu fizičku aktivnost, umerenost i regulaciju telesne težine, odbacivanje štetnih navika kao što su upotreba duvana, alkohola i droge. Možda bi najvažnije bilo pre svega rešiti problem stresa promenom životnog stila, razmišljanja i pronalaženjem životnog smisla koji bi umirio uznemirenu i zbunjenu čovekovu dušu. 

    Ovaj sajt svojim sadržajem ima za cilj da nas obogati novim medicinskim saznanjima, ukaže na terapijsku moć jednostavnih prirodnih  sredstva u borbi protiv savremenih bolesti i pomogne u traganju za odgovorom  na pitanje - kako živeti danas, a ipak biti zdrav.

Oblasti

  • Prirodni lekovi u terapiji i prevenciji savremenih bolesti
  • Vegetarijanska ishrana
  • Maligne bolesti i biljna ishrana
  • Terapija gojaznosti i regulacija telesne težine
  • Terapija šećerne bolesti, povišenih masnoća prirodnim lekovima i ishranom
  • Regulacija poremećaja imuniteta putem prirodnih lekova
  • Terapija autoimunih bolesti prirodnim lekovima i ishranom
  • Lečenje kandide prirodnim lekovima