Zatvori

Neomedica iz Novog Sada je registrovana 1992. godine, kao prva transfuziološko-hematološka ordinacija i laboratorija. Delatnost ordinacije i laboratorije Neomedica je iz oblasti transfuziologije i hematologije. Tu se vrši dijagnostika i terapija iz tih oblasti. Razvojem medicine, uvođene su nove terapijske i dijagnostičke procedure. Pored određivanja krvnih grupa, Rh faktora, kao i ostalih eritrocitnih antigena, vrši se i određivanje spornog roditeljstva. Ordinacija Neomedica iz Novog Sada poseduje aparat za terapijsku plazmaferezu (plasma exchange) . Istovremeno se i vrši biohemijska i imunoenzimska dijagnostika iz krvi.

U poslednje vreme Neomedica počinje intenzivan rad na kolekciji PRP (plazma bogata trombocitima iz sopstvene krvi), autolognoj transfuziji (korišÄ‡enje sopstvene krvi) kao i kolekcija perifernih matičnih ćelija (sten cells). Takav koncentrat ima višestruku primenu u regenerativnoj medicini.


Zakažite pregled putem telefona 021/661 3886 i posetite nas u samom centru Novog Sada u ulici Nikole Pašića 12.

Neomedica serbia Novi Sad

neomedica serbia, neomedica serbia, neomedica serbia, neomedica serbia, neomedica serbia,