Suzbijanja prašine

SUZBIJANJE PRAŠINE U INDUSTRIJI
 


TechnoCooling FOGMASTER sistemi raspolažu sa veoma efikasnim rešenjima za suzbijanje prašine i za filtraciju vazduha.Sistemi za raspršivanje vode u maglu koji rade visokim pritiskom su najpogodnija rešenja za unutrašnje i spoljne, male i velike prostorije,suzbijanje prašine generisane materijalima koji obrađuju ili proizvode.

Ovi ponekad nazvani MISTING sistemi razvijaju u visokim koncentracijama ultrasitne kapljice vode čiji je prosečan prečnik 10 mikrona (u nekim slučajevima uz mogućnost primene površinski aktivnih supstanci), koje imaju sposobnost hvatanja i uzbijanja čestica veličina PM10 i manjih.
Površinski aktivna jedinjenja momentalno oblažu lebdeće čestice prašine, povećavajući njihovu masu i potiskujući ih na zemlju.
FOGMASTER sistem efikasno uklanja čestice prašine prečinka 0,1–1000 μ koje lebde tako da se mogu udisati.
Ove čestice se aglomerišu u vidu „debele“ magle i imaju nekoliko načina da „pobegnu“!
Zahvaljujući njihovoj modularnoj strukturi TechnoCooling sistemi se vrlo lako ugrađuju, nasuprot nekim drugim tehnologijama za kontrolu prašine koji zahtevaju rekonstrukciju lokaliteta za proizvodnju, što ima za posledicu velike troškove i malu fleksibilnost u celini.


FOGMASTER sistemi za suzbijanje prašine se ugrađuju u farbarama, kamenolomima, rudnicima, uređajima za drobljenje kamena, mestima na kojima se odvija gravitacioni transport trakastim transporterima, rampama za utovar kamiona, bunkerima za istovar; nadalje za suzbijanje prašine u čeličanama i fabrikama cementa, prilikom utovara i istovara brodova, u rudnicima, stovarištima kamena i uglja, u postrojenjima za reciklažu i obradu inertnih materijala. Uređaji se postavljaju u blizini mesta na kojima materijali padaju, gde su
koncentracije fugativnih čestica prašine velike, pa difunduju i odlažu se na površinama.


PREDNOSTI• Sistem za raspršivanje u maglu je podešen i modularan, s
obzirom na svaku postojeću situaciju, u pogledu: konfiguracije
mesta emisije prašine, tipologije mašina koje podležu tretmanu,
količina i kvaliteta nastale prašine. Mala težina i dizne malih
dimenzija i cevi omogućavaju laku montažu i rukovanje u blizini
mašina koje se tretiraju.
• Montaža je laka i ne zahteva ni specijalni izvedbeni projekat, ni
dozvole. Za vreme dok se montaža sistema obavlja,industrijska
postrojenja ne treba ni zaustaviti, ni modifikovati.
• Rad je potpuno automatski i ne zahteva posebnu pažnju i
kontrolu. Nadalje, u slučaju da se proizvodnja na datom mestu
obustavi, TechnoCooling sistem za razbrizgavanje u maglu
prestaje sa radom, uz odgovarajuće uštede.
• Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji, dizne se mogu čitave čistiti.
• Održavanje je minimalno i komponente uređaja ne podležu
nijednom obliku habanja.
• Postoje mogućnosti za tretman dvorišta i rinfuznih stovarišta.
• Površinski aktivne supstance su biološki razgradljive.
• Potrebna količina vode za suzbijanje prašine je mala i preostala
vlaga na materijalima na kraju procesa je skoro nula
 

suzbijanje prašine  suzbijanje prašine  suzbijanje prašine

 


BUTOBU Marketing
^ NEAKTIVAN ^