Hidratacija voća, povrća, ribe i mesnih proizvoda,

Hidratacija voća i povrća


Fogmaster sistemom se održava svežina hrane, uspostavljaju se optimalne vrednosti relativne vlažnosti vazduha blokiraju se procesi dehidratacije, hrana je duže vreme sveža.


Hidratacija voća i povrća. Voće i povrće najvećim delom se sastoji od vode. Isparavanje vode, dehidracija proizvoda, prouzrokuje  gubitak svežine voća i povrća. Do isparavanja vode dolazi usled toga što je različita koncentracij vlage u povrću i u okolnom vazduhu. Korišćenjem FOGMASTER sistema za vlaženje ponovo se uspostavljaju optimalne vrednosti relativne vlage vazduha, čime se proces dehidratacije blokira. Pored toga, misting sistem za vlaženje, koristeći principe adijabatske razmene toplote, snižava temperaturu, hladi proizvode koji su izloženi na policama i tezgama.


Hidratacija ribe. Riblji proizvodi takođe su izloženi dehidracicji time gublje svežinu, jer njihov sastav više od 70% čini voda. FOGMASTER sistem može da posluži i za suzbijanje širenje mirisa u okruženju.


Hidratacija mesnih proizvoda.


Meso, hladnih odrezci i sir su takođe podložni dehidrataciji; našim sistemom magljenja može se ponovo uspostaviti njima odgovarajuća mikroklima, kako bi se sačuvali ili kako bi se bolje održavali. FOGMASTER sistem može se postaviti unutar hladnjača i vlaga automatski proveravati putem senzora vlage.


KAKO SISTEM ZA VLAŽENJE FUNKCIONIŠE


TechnoCoolingov sistem vlaženje periodično izbacuje ultralaku maglu od kapljica vode direktno na proizvode, obično 1–5 sekundi svakih 10–15 minuta. Usled svojih sićušnih dimenzija, čestice isparavaju i ne vlaže proizvode, održavajući vlažnost i svežinu okolnog vazduha, smanjujući dehidrataciju i održavajući masu i optimalni kvalitet proizvoda.

Hidratacija voca i povrca

Hidratizacija voca i povrca    Hidratizacija voca i povrca

Hidratacija mesnih proizvoda


Hidratizacija mesaBUTOBU Marketing
^ NEAKTIVAN ^