Zatvori
                                II

         KRATKA ISTORIJA ASTROLOGIJE

  UVOD: PRAISTORIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Poreklo Astrologije
        2. Astrologija Kamenog Doba
        3. Pred-istorijska Astrologija
  A. VAVILONSKA PROTO-ASTROLOGIJA
  B. ANTI─îKA ASTROLOGIJA
        1. Kaldejska Astrologija
        2. Egipatska Astrologija
        3. Helenisti─Źka Nau─Źna Astrologija
        4. Rimska Astrologija
        5. Vizantijska Astrologija
  C. SREDNJEVEKOVNA ASTROLOGIJA
        1 Arapska Astrologija
        2 Rana Indijska Astrologija
        3 Rana Evropska (Hermeti─Źka) Astrologija 
  D. RENESANSNA ASTROLOGIJA
        1. Francuska Tradicionalna Astrologija
        2. Engleska Tradicionalna Astrologija
        3. Nema─Źka tradicionalna Astrologija
  E. XIX
VEK (NOVI VEK)  - EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Alan Leova Teozofska Astrologija
        2. Max Hendlova Rozenkrojcerska Astrologija
        3. Astrologija 7 zraka
        4. Kabalisti─Źka Astrologija (Meters, Šimon Halevi)

  F. XX VEK - MODERNA ASTROLOGIJA
 
       MODERNA NAU─îNA ASTROLOGIJA        
          1. Francuski statisti─Źari
          2. Jungova sinhrinicisti─Źka teorija (Švajcarska)
          3. Nema─Źki Kosmobiolozi (astrobiologija)
          4. D┼żon Adijeva teorija harmonika
          5. Engleska akademska astrologija (Frojd - Jungovska psihoanaliti─Źka astrološka škola)
          6. Štajnerova (Antropozofska) Astropoljoprivreda
          7. Ameri─Źka Astrometeorologija
          8. Nau─Źna Medicinska Astrologija
        MODERNA HUMANISTI─îKA ASTROLOGIJA
              Radhjarova (Ka ─Źoveku orijentisana Astrologija)
        MODERNA EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
                  Bruno Huberova Astrologija
                  Telemitska Astrologija
                  ─îarls Karterova post-ezoterijska astrologija
  G.  XX VEK - OSAVREMENJENA TRACIONALNA ASTROLOGIJA
          Tradicionalna Engleska Astrologija (Sinovi umetnosti)
          Tradicionalna Indijska Astrologija (─Éotiš)
          Ezoterijska Indijska Astrologija (Juktešvar Giri)        
   H.  XXI VEK - PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA
              Moderna Akademska Astrologija
                    Engleska Akademska Škola - London
                    Velška škola - Kulturna istorija
                    Ameri─Źka škola - Kepler Koled┼ż (Astronomija & Astrologija)
              Ne-akademska Psihološka Astrologija
                    Britanska škola - Stiven Arojo, Liz Grin
                    Ameri─Źka škola - Noel Til
              Evoluciona Astrologija
                    D┼żef Wolf-Grin                   
              Karmi─Źka Astrologija (klasi─Źna i moderna)
                    Nema─Źka škola - Ri─Źard Šulman
              Kompjuterska astrologija