Zatvori
ANATOMIJA ZA RELAKS MASERE
Anatomiju, Fiziologiju i Patologiju maseri u─Źe sukcesivno u nekoliko nivoa, i sa razli─Źitih aspekata (Opšta anatomija i Opšta fiziologija, Patološka fiziologija, Sportska fiziologija, Osnovi sportske medicine i Sportske traumatologije, Kineziterapija za masere, itd, itd.).
                             
     1. Opšta Anatomija za Relaks Masere

              (Sistemska i Deskriptivna)


Na 1. nivou Klasi─Źne ili Švedske masa┼że kre─çe se od Opšte sistemske i deskriptivne Anatomije ─Źoveka gde je naglasak na anatomiji slede─çih sistema:

     SISTEMSKA ANATOMIJA ─îOVEKA

I LOKOMOTORNI SISTEM
- (pribor za kretanje) ima pasivni i aktivni deo
PASIVNI DEO - SKELETNI SISTEM - (pasivni deo lokomotornog sistema)
      1) KOŠTANI SISTEM - Osteologia - (nauka o kostima)
      2) ZGLOBNI SISTEM - Syndesmologia - (nauka o zglobovima)
AKTIVNI DEO - MIŠI─ćNI SISTEM (aktivni deo lokomotornog sistema)
      3) MIŠI─ćNI SISTEM
-
Myologia (nauka o miši─çima) sa inervacijom miši─ça - Neurologijom.

II CIRKULATORNI SISTEMI
- Angiologija ili krvno-limfni sudovni sistem

    4) KARDIOVASKULARNI SISTEM (srce i krvni sudovi, krvni elementi, itd.)   
     5) LIMFNI SISTEM
(Systema lymphaticum)  

III KONTROLNO-SENZORNI SISTEM

      6) NERVNI SISTEM tj. Neuroanatomija (ili Neurologija)
                 Centralni nervni sistem (Systema nervosum centrale)
                 Periferni nervni sistem (Systema nervosum periphericum)
                 Autonomni nervni sistem (Systema nervosum autonomicum)
      7) SENZORNI SISTEM tj. ─Źulni organi i ko┼ża (Systema sensorum)
                 Ko┼ża i njene tvorevine
                 ─îulni organi


IV ORGANI UTROBE
- Splanchnologia
SISTEM ZA VARENJE
     8) DIGESTIVNI SISTEM
tj. Pribor za varenje (Apparatus digestorius)
SISTEM ZA DISANJE
     9) RESPIRATORNI SISTEM tj. Pribor za disanje
(Apparatus respiratorius)
ENDOKRINI SISTEM
     10) ENDOKRINE ┼ŻLEZDE
(Glandulae sine ductibus)

UROGENITALNI SISTEM tj. Mokra─çno-spolni sistem (Aparatus urogenitalis)
     11) MOKRA─ćNI SISTEM
(Organa uropoetica)
     12)
REPRODUKTIVNI SISTEM (tj. Spolni sistem)
(Organa genitalia)
OSTALI ORGANI
     13) JETRA, SLEZINA, ITD.

    
Reference:
1. dr Marjan S. Boškovi─ç: Anatomija ─îoveka - deskriptivna i funkcionalna, 11. izdanje, Nau─Źna KMD, Beograd, 2005,
2. dr Dragan Mrvaljevi─ç: Klini─Źka anatomija lokomotornog aparata, 1. izdanje, Beograd, 2003.