Zatvori
                         LEŽEĆE ASANE
LEŽEĆE ASANE:
Na kraju skoro svakog časa (ili treninga) hatha-joge, rade se asane u ležećem položaju. To su razne ležeće fleksije, ekstenzije(riba, kobra, skakavac) i razne ležeće špage, polušpage ili ležeće padanguštasane i parivartasane, takođe mostovi i polumost (most na ramenima).

LEŽEĆE ASANE
     LEŽEĆE ASANE
(NA STOMAKU)

     LEŽEĆE ASANE (NA LEĐIMA)