Zatvori

Što više znate o kristalima, utoliko su efikasniji.

U ovom odeljku ćete naći infomacije o tome kako kristali nastaju, savete kako da birate svoje kristale i kako da se starate o njima, kako da ih koristite za isceljivanje i za ukršavanje, kao i na koji na način da ih posvetite.

Posvećivanjem i programiranjem svojih kristala, pomažete im da efikasnije deluju. To je deo rituala rada sa kristalima. Pošto su kristali moćni sami po sebi, treba im prići sa poštovanjem. Ako tako činite, njima će biti zadovoljstvo da sarađuju sa vama.

Mnogi ljudi vole da odrede "dan kristala", kada čiste svoje kristale i meditiraju sa njima da bi mogli što više da se usklade sa njihovom energijom. Radeći ovo redovno, omogućićete svojim kristalima da komuniciraju sa vama i da vam pokažu kako da ih koristite da biste poboljšali svoj život i uvećali svoje blagostanje.

Veoma je važno da izdvojite vreme za čišćenje svojih kristala. Kristali su efikasni upijači i predajnici energije. Jedna od njihovih funkcija jeste da čiste i prerađuju negativne energije.

Ako dozvolite da vaš kristal to obavija bez redovnog čišćenja, velika je šansa da će kristali postati zasićeni i da više neće biti u stanju da rade svoj posao, mada su neki samoprečišćavajući.