Zatvori
FUNKCIONALNA ANATOMIJA ZA MASERE
Funkcionalnu Anatomiju, Sistemsku i Deskriptivnu Anatomiju, Opštu ili Patološku Fiziologiju maseri u─Źe sukcesivno u nekoliko nivoa, i sa razli─Źitih aspekata (Opšta anatomija i fiziologija, Patološka fiziologija, Sportska fiziologija, Sportska traumatologija, Sportska medicina, Kineziterapija itd, itd.).

Fukcionalna Anatomija lokomotornog aparata

OSTEOLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Klju─Źna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. ┼Żbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ru─Źja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doru─Źja (Ossa metacarpi)

 B. Kosti grudnog koša i ki─Źmenog stuba:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Klju─Źna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. ┼Żbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ru─Źja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doru─Źja (Ossa metacarpi)

C. Kosti donjeg ekstremiteta:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Klju─Źna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. ┼Żbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ru─Źja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doru─Źja (Ossa metacarpi)


ARTHROLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Klju─Źna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. ┼Żbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
  

MYOLOGIA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Klju─Źna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. ┼Żbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
           

OSTEOLOGIA - uvod:

Kosti gornjeg uda:

  Kosti ramenog pojasa ( Lopatica (Scapula) i Klju─Źna kost (Clavicula) )

  Kost nadlakta (Ramenica (Humerus))

  Kosti podlakta (┼Żbica (Radius) i Laktica (Ulna))

  Kosti šake (Kosti ru─Źja (Ossa manus) i Kosti doru─Źja (Ossa metacarpi))

Kosti grudnog koša i ki─Źmenog stuba

Kosti donjeg ekstremiteta (Os coxae, Karlica kao celina, Femur)

Patella, Tibia, Fibula, Ossa pedis

Arthrologia – uvod; Artt. membri superioris

Zglobovi glave i grudnog koša

Artt. membri inferioris

Myologia – uvod; Podela ruke na predele; Miši─çi ramena; Fossa axillaris; Brahium

Miši─çi podlakta i šake

Miši─çi grudnog koša

Miši─çi trbuha

Miši─çi glave i vrata

Miši─çi sedalne oblasti i buta

Miši─çi potkolenice i stopala