Zatvori
    MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

    TESTIRAJTE SAMI SEBE I SVOJE ZNANJE ASTROLOGIJE

                                I

      MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

1. OSNOVNI PRINCIPI
2. ORIJENTACIJA NA KARTI
3. TONIRANJE (naglašeni ili nedostajući Element ili Kvalitet)
4. ASPEKTOLOGIJA (izolovani aspekti 2 planete)
5. KONFIGURACIJE (složeni ili višestruki aspekti)
6. MODELI (OBRASCI) HOROSKOPA
7. ASCEDENT
8. SOLARNI ZNAK
9. LUNARNI ZNAK
10. NAGLAŠENI ZNAK/KUĆA I STELIJUM
11. PLANETE U ZNACIMA i njihovi vladari - tzv. Gospodari
12. PLANETE U KUĆAMA i njihovi vladari - tzv, Dispozitori i Kodispozitori
13. SINTEZA: PLANETA U ZNAKU I KUĆI
14. ESENCE PLANETA & SNAGA PLANETE & Digniteti i Debiliteti
15. VLADAR HOROSKOPA
16. DOMINANTNA PLANETA
17. SUMA ASPEKATA JEDNE PLANETE
18. PREASPEKTOVANA ASPEKATA
19. NEASPEKTOVANA PLANETA i slabo aspektovana planeta
20. HARMONICI
21. Međurastojanja (EKVIDISTANCI)
22. VLADARI KUĆA - tzv. RULERI
23. ASPEKTI RULERA
24. SINTEZA HOROSKOPA
25. IZRADA HOROSKOPA

                              II

         ISTORIJA ASTROLOGIJE

  UVOD: PRAISTORIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Poreklo Astrologije
        2. Astrologija Kamenog Doba
        3. Pred-istorijska Astrologija
  A. VAVILONSKA PROTO-ASTROLOGIJA
  B. ANTIČKA ASTROLOGIJA
        1. Kaldejska Astrologija
        2. Egipatska Astrologija
        3. Helenistička Naučna Astrologija
        4. Rimska Astrologija
        5. Vizantijska Astrologija
  C. SREDNJEVEKOVNA ASTROLOGIJA
        1 Arapska Astrologija
        2 Rana Indijska Astrologija
        3 Rana Evropska (Hermetička) Astrologija 
  D. RENESANSNA ASTROLOGIJA
        1. Francuska Tradicionalna Astrologija
        2. Engleska Tradicionalna Astrologija
        3. Nemačka tradicionalna Astrologija
  E. XIX
VEK (NOVI VEK)  - EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Alan Leova Teozofska Astrologija
        2. Max Hendlova Rozenkrojcerska Astrologija
        3. Astrologija 7 zraka
        4. Kabalistička Astrologija (Meters, Šimon Halevi)
  F. XX VEK - MODERNA ASTROLOGIJA
        MODERNA NAUČNA ASTROLOGIJA        
          1. Francuski statističari
          2. Jungova sinhrinicistička teorija (Švajcarska)
          3. Nemački Kosmobiolozi (astrobiologija)
          4. Džon Adijeva teorija harmonika
          5. Engleska akademska astrologija (Frojd/Jungovska 
              psihoanalitička astrološka škola)
          6. Štajnerova (Antropozofska) Astropoljoprivreda
          7. Američka Astrometeorologija
          8. Naučna Medicinska Astrologija
        MODERNA HUMANISTIČKA ASTROLOGIJA
              Radhjarova (Ka čoveku orijentisana) Astrologija
        MODERNA EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
                  Bruno Huberova Astrologija
                  Telemitska Astrologija
                  Čarls Karterova post-ezoterijska astrologija
  G.  XX VEK - OSAVREMENJENA TRACIONALNA ASTROLOGIJA
          Tradicionalna Engleska Astrologija (Sinovi umetnosti)
          Tradicionalna Indijska Astrologija (Đotiš)
          Ezoterijska Indijska Astrologija (Juktešvar Giri)
        
   H.  XXI VEK - PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA
              Moderna Akademska (Britanska) Astrologija
                    Londonska Akademska Škola Astrologije
                    Velška škola - Kulturna istorija
              Ne-akademska Psihološka Astrologija
                    Britanska škola - Stiven Arojo
                    Američka škola - Noel Til
              Evoluciona Astrologija
                    Džef Wolf-Grin                   
              Karmička Astrologija (klasična i moderna)
                    Nemačka škola - Ričard Šulman
              Kompjuterska astrologija