Zatvori

CENOVNIK DOSTAVE ZA SRBIJU

Za sve proizvode koje naru─Źite preko našeg sajta mo┼żemo obezbediti dostavu na Vašu ku─çnu adresu i pla─çanje pouze─çem. Vreme dostave je maksimalno 48 ─Źasova. Cenovnik slanja se odnosi isklju─Źivo za teritoriju Republike Srbije. 
Na slede─çem saajtu mo┼żete saznati više o uslugama  www.postexpress.rs 

Cenovnik - unutrašnji saobra─çaj

1. DANAS ZA SUTRA
Masa (kg) Rok uru─Źenja do 12h
cena (din)
Rok uru─Źenja do 19h
cena (din)
do 0,5 180,00 150,00
od 0,5 - 2 260,00 240,00
od 2 - 5 320,00 300,00
od 5 - 10 470,00 450,00
od 10 - 20 650,00 630,00
od 20 - 30 790,00 770,00
od 30 - 50 1000,00 970,00
2. DANAS ZA DANAS
Masa (kg) Cena (din)
do 0,5 450,00
od 0,5 - 2 550,00
od 2 - 5 600,00
od 5 - 10 700,00
od 10 - 20 850,00
od 20 - 30 1100,00
od 30 - 50 1350,00
3. DANAS ZA ODMAH
Do 15 kg na podru─Źju Beograda - 500,00 dinara.
Do 15 kg na podru─Źju ostalih gradova - 400,00 dinara. Vreme uru─Źenja do 3 sata od preuzimanja.

Za svaki kg preko 15kg do 50 kg, napla─çuje se dodatnih 50,00 dinara po kilogramu.

Ukoliko postoje tehni─Źke mogu─çnosti za prenos nedeljivih pošiljaka mase od 50 do 100 kg, za svaki kilogram preko 50 kg napla─çuje se dodatnih 50,00 dinara.

DOPUNSKE USLUGE
Usluga Cena (din)
Pakovanje pošiljaka 20,00
Popunjavanje adresnice 5,00
Ponovna dostava ekspres pošiljke 70,00
Povratna dokumentacija 130,00
Osmo─Źasovno anga┼żovanje kurira 5.500,00
Zahtev za izdavanje i dostavljanje potvr─Ĺenja o izvršenom uru─Źenju Post express pošiljke 300,00
POSEBNE USLUGE
Usluga Cena (din)
*Za vrednost ozna─Źenu
na pošiljci
1% od ozna─Źene vrednosti
a najmanje 20,00
Prenos otkupne pošiljke 23,00
Pošiljka sa li─Źnim uru─Źenjem 23,00
Povratnica 23,00
*Maksimalno ozna─Źena vrednost do 100.000,00 dinara (ne prihvatamo materijalnu odgovornost za iznos ve─çi od 100.000,00 dinara).
POST EXPRESS ZBIRNA POŠILJKA
Zbirna pošiljka podrazumeva prijem i uru─Źenje 2 do 5 pošiljaka od istog pošiljaoca (na istoj adresi) za istog primaoca (na istoj adresi) uz povoljniju poštarinu. Minimalna masa pojedina─Źne pošiljke je 5 kg s tim da ukupna masa ne mo┼że biti ve─ça od 100 kg.
Poštarina se obra─Źunava tako što se zbraja masa pojedina─Źnih paketa i na osnovu ukupne mase zbirne pošiljke odre─Ĺuje se stopa mase, po kojoj se napla─çuje odgovaraju─çi iznos poštarine.
PRIJEM POZIVNICA
Preko 10 pošiljaka (pozivnica, ─Źestitki, nagradnih kupona i sl.) mase do 50 gr, koje ─çe biti uru─Źene narednog dana u okviru grada, po ceni od 130,00 dinara po pošiljci.

Usluge su oslobo─Ĺene od pla─çanja PDV-a.

USLUGE PO ZAHTEVU
Usluga Cena (din)
Elektronska potvrda o uru─Źenju pošiljke-SMS 16,00
(Sa PDV-om)
POPUST NA KOLI─îINU
Prijem više od 250 pošiljaka mese─Źno, popust 2,5% na ukupnu cenu.
Prijem više od 500 pošiljaka mese─Źno, popust 5% na ukupnu cenu.
Prijem više od 1.000 pošiljaka mese─Źno, popust 10% na ukupnu cenu.
Prijem više od 2.500 pošiljaka mese─Źno, popust 15% na ukupnu cenu.
Prijem više od 10.000 pošiljaka mese─Źno, popust 20% na ukupnu cenu.
Prijem više od 30.000 pošiljaka mese─Źno, popust 25% na ukupnu cenu.
Prijem više od 45.000 pošiljaka mese─Źno, popust 30% na ukupnu cenu.
Prijem pošiljaka DANAS ZA SUTRA, sa ozna─Źenom vrednoš─çu i dopunskom uslugom "Povratna dokumentacija", u stopi mase od 0,5-2 kg, vrši se po ceni od 250,00 dinara, uve─çanoj za poštarinu po vrednosti, pod uslovom da pošiljke u ovoj stopi mase, mese─Źno, ─Źine više od 40% ukupnog broja predatih Post exspress pošiljaka u tom mesecu.

Za otkupne pošiljke, od primaoca se prilikom uru─Źenja pošiljke, pored otkupnine, napla─çuje i poštarina za prenos otkupnog iznosa, koja se obra─Źunava prema Cenovniku poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobra─çaju i usluga nov─Źanog poslovanja.

Obra─Źun poštarine za prenos otkupnog iznosa se vrši druga─Źije u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta:

 1. Poštanskom uputnicom:
  • za iznos uplate do 1.000,00 dinara: 25,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 1.000,00 dinara: 2,5% od iznosa uplate,
  • rukovanje poštanskom uputnicom: 23,00 dinara.
 2. Postnet uputnicom
  • za iznos uplate do 1.000,00 dinara: 25,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 1.000,00 dinara: 2,5% od iznosa uplate,
  • rukovanje Postnet uputnicom sa isplatom na šalteru: 46,00 dinara.
 3. Nalogom za uplatu
  • za iznos uplate do 4.500,00 dinara: 45,00 dinara,
  • za iznos uplate preko 4.500,00 dinara do 100.000,00 dinara: 1% od iznosa uplate.

 

Masa pošiljke u kilogramima

Cena po jednoj pošiljci bez PDV-a (RSD)

PDV (18%)

Cena po jednoj pošiljci sa PDV-om (RSD)

0.35 - 1 kg

170,00

30,60

200,60

1 - 2

280,00

50,40

330,40

2 - 5

350,00

63,00

413,00

5 - 10

500,00

90,00

590,00

10 - 20

650,00

117,00

767,00

20 - 30

750,00

135,00

885,00

30 - 50

1000,00

180,00

1180,00

50 - 70

1350,00

243,00

1593,00

70 - 100

1800,00

324,00

2124,00

 

Svaki slede─çi 1 kilogram je dodatno 17,00 bez PDV-a, 20,06 sa PDV-om

-Navedene cene se mogu uve─çati shodno ─Źlanu 15 opštih uslova 
- Broj paketa u pošiljci ne uti─Źe na cenu 
- Osiguranje prevoza je ura─Źunato u cenu Doplate za dodatne usluge: 1. COD (dostava sa povratom otkupnine) 
- za uplatu otkupnine vrednosti do 1000 din. ..............................25 din. + PDV 
- za uplatu otkupnine vrednosti ve─çe od 1000 din. .....................0,7% 
od vrednosti otkupnine + PDV 2.

Dodatno osiguranje za pošiljke ve─çih vrednosti prema Ugovoru o dostavi pošiljaka

Primer obra─Źuna poštarine za otkupnu pošiljku

Obra─Źun poštarine i otkupnine za Post express pošiljku sa uslugom Danas za sutra do 19.00 ─Źasova, vrednosti 2000,00 dinara; otkupnine 2000,00 dinara; mase 1 kg; sa naznakom da poštarinu pla─ça primalac.

U navedenom primeru poštarina za prenos Post express pošiljke iznosi 283,00 i obuhvata slede─çe stavke:

 • 240,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke mase od 0,5 kg do 2 kg),
 • 20,00 dinara (1% od ukupne vrednosti nazna─Źene na pošiljci),
 • 23,00 dinara (poštarina za prenos otkupne pošiljke).

U slu─Źaju da pošiljalac ┼żeli da se otkupni iznos dozna─Źi isplatom na nazna─Źenoj adresi Poštanskom uputnicom, primalac ─çe prilikom uru─Źenja pošiljke platiti iznos, od 2.356,00 dinara, a ─Źine ga slede─çe stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 283,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 73,00 dinara (poštarina za prenos otkupnog iznosa poštanskom uputnicom, koji se dobija kao zbir naknade za prenos uputnice od 23,00 dinara i naknade za iznos uputnice, koja iznosi 2,5% od iznosa nazna─Źenog na uputnici).

U slu─Źaju da pošiljalac ┼żeli da se otkupni iznos dozna─Źi Postnet uputnicom, primalac ─çe prilikom uru─Źenja pošiljke platiti iznos od 2.379,00 dinara, koji obuhvata slede─çe stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 283,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 96,00 dinara (poštarina za prenos otkupnog iznosa Postnet uputnicom, koji se dobija kao zbir naknade za rukovanje uputnicom sa isplatom na šalteru od 46,00 dinara i naknade za iznos uputnice, koja iznosi 2,5% od iznosa nazna─Źenog na uputnici).

U slu─Źaju da pošiljalac ┼żeli da se otkupni iznos uplati na njegov teku─çi ra─Źun Nalogom za uplatu, primalac ─çe prilikom uru─Źenja pošiljke platiti iznos od 2.328,00 dinara, koji obuhvata slede─çe stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 283,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 45,00 dinara (poštarinu za uplatu na teku─çi ra─Źun za iznos do 4500,00 dinara, a za iznose preko toga 1% od iznosa navedenog na Nalogu za uplatu).

Poštanska uputnica mo┼że se koristiti samo u slu─Źaju kada su i pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizi─Źka lica.

Nalog za uplatu mo┼że se koristiti u slu─Źaju kada su pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizi─Źka lica, kao i u slu─Źaju kada je pošiljalac pravno lice a primalac fizi─Źko lice.

Postnet uputnica se mo┼że koristiti samo u slu─Źaju kada su i pošiljalac i primalac fizi─Źka lica. U ovom slu─Źaju pošiljalac mora navesti ta─Źan broj svog mobilnog telefona, kako bi po uplati otkupnog iznosa dobio SMS obaveštenje o broju Postnet uputnice.

Prijem otkupne Post express pošiljke ne mo┼że se izvršiti u slu─Źaju kada je primalac pošiljke pravno lice.