Zatvori
Kurs Sportsko-masažne terapije kreće 16. juna u NS i 17. juna u Bg. CENA: 12.000 din.

KURS SPORTSKO-MASAŽNE
              TERAPIJE


 
    III-B(1) SPORTSKO-MASAŽNA
                    TERAPIJA
        I NIVO - Najčešće sportske povrede
    

Sportsko-masažna terapija je usmerena na probleme koji nastaju u određenim sportskim disciplinama (košarka - skakačko koleno, tenis - teniski lakat, itd...). Program predstavlja viši stepen i terapeutsku nadogradnju na opštu sportsku masažu. Primenom testova dijagnoze, kao i proučavanjem činioca koji doprinose povređivanju i njihovoj korekciji, polaznici će se obučiti da pravilno pristupe lečenju i oporave sportistu i spreče smanjenje mišićne snage usled povrede, mišićnu atrofiju i omoguće brz povratak sportu i takmičenjima.

Program nastave obuhvata:

1. Testovi dijagnoze (Finkelsteinov test, Oberov test...);  2. Manuelna masaža;  3. Činioci povređivanja, njihova korekcija i otklanjanje;  4. Bol plantarne fascije;  5. De Kervenov sindrom;  6. Bacački lakat;  7. Golferski lakat;  8. Sindrom malog grudnog mišića;  9. Skakačko kočeno;  10. Teniski lakat;  11. Trkačko koleno;  11. Sindrom zatkoleničnog mišića;  12. Sindrom iliotibijalne trake;

    III-B(2) SPORTSKO-MASAŽNA
                    TERAPIJA 

      II NIVO - Sportska traumatologija za masere

Spotska traumatologija za masere obuhvata post-traumatska stanja nastala na terenu za vreme takmičenja (sudaranje sa protivnikom, pad na podlogu...). Kroz kurs polaznici će saznati o sportsko - medicinskoj organizaciji u klubovima, ekipi koja se stara o sportistima, vrstama medicinskih ustanova, njihovom sadržaju, radnim zadacima i radu sa sportistima. Kurs obuhvata i osnove prve pomoći u saniranju povreda, dok će se manuelnom masažom naučiti tretiranje istegnuća, sprečavanje daljeg oštećenja mišića i rehabilitacija RICE metodom.

Program nastave obuhvata:

1. RICE metoda i njena primena  2. Manuelna masaža istegnuća  3. Istegnuće (pojam, vrste, nastanak i lečenje)  4. Sportsko - medicinska kontrola  5. Organizacija zdravstvene službe za sportiste  6. Sportsko - medicinske ustanove  7. Sportske povrede (vrste, pojam, nastanak, podela i lečenje)