Zatvori

ASANE BAZIČNOG I NIVOA

STOJEĆE ASANE:

RAVNOTEŽE:
    Vrikšasana
   
   
Ardha Utkatanasana

   
Stojeća Vaga
   
Stojeća Pavanamuktasana

STOJEĆE FLEKSIJE:
    Pravougli položaj:
        u Prašariti Padotanasani,
       
u Dvikonasani
        u Parsvottanasani

    Utthita Trikonasana (trougao)
   
Paršvotanasana

    Prašarita Padotanasana
    Uthitta Paršvakonasana
)
STOJEĆE ASANE ZA OTVARANJE KUKOVA (i blage ekstenzije):
    Virabadrasana 2,
    Virabadhrasana 1,
    Ašva Sančalanasana (jahaći položaj),
    Andžane Asana (polumesec)

STOJEĆE TORZIJE:
    Parivritta Tadasana
    Parivritta Virabadrasana 2
    Prednja trikonasana (u Prašariti)

SEDEĆE ASANE:

FLEKSIJE NA STRANU:
    Sukhasana Trikonasana (sedeći trougao)

FLEKSIJE:
    Jogamudrasana
        Ardha Jogamudrasana u Siddhasani (ili Sukhasani)
        Purna Jogamudrasana
    Džanu Siršasana (poluštipaljka1)
    Triang Mukhaikapada Paščimotanasana (poluštipaljka2)
   
Mardžari asana (mačka koja se propinje, 1 faza)
   
Balasana (dete)

VEŽBE ZA OTVARANJE KUKOVA:
    Baddha Konasana (leptir)
    Tarasana (zvezda)
SEDEĆE TORZIJE:
    Parivitta Sukhasana (ili Siddhasana)
    Ardha Matziendrasana
    Maričiasana (pripremni položaj)
    Bharadvadžasana 1 (prosta asimetrična torzija)
    Prosta torzija (u Dandasani i Dandasani sa savijenim kolenima)

ČUČEĆE ASANE:

VEŽBE ZA OTVARANJE KUKOVA:
   
Malasana (početni položaj) i
    Namaskara (krajnji položaji)
   
Vaju Niškasana (krajnji položaj)
    Joga Mudra (u Malasani)

INVERZIJE NA PODU:   

    Viparit Karana Mudra (polusveća)
    Halasana (plug)  
    Salamba Sarvangasana (sveća sa osloncem)
    Adho Mukha Svanasana (Pas koji gleda dole)

EKSTENZIJE NA PODU:

VEŽBE ZA KOMPENZOVANJE INVERZIJA i FLEKSIJA NA PODU:
   
Ardha matziasana (poluriba) i Matziasana (riba) (kompenzacija za sveću i plug)
    Purvotanasana (kosa daska) (kompenzacija za Džanu Siršasanu) i polukosa daska

    Sethu Bandh Asana (most na ramenima) (kompenzacija za štipaljku i poluštipaljku)

EKSTENZIJE NA PODU:
    Urdhva Mukha Svanasana (Pas koji gleda gore)

    Mardžari asana (krava, 2. faza, sedlasti položaj)

    Polumačka (Aštangasana)
   
Polupas (Ardha Adho Mukha Svanasana)Urdhva Mukha Svanasana (Pas koji gleda gore)
    Sfinga

    Buđangasana (Kobra), (niska i visoka kobra)
   
Šalabhasana (Skakavac) i Ardha Šalabhasana (poluskakavac)
    Urdhva Dhanurasana (luk) i poluluk