Zatvori
           Anatomski pogled na Jogu


Anatomija Asana

Torzije
Reclining Twist - Claudia Cumings (Yoga Journal, Sep&Okt 2004)

Anatomija Joga Disanja


Anatomija Mudri

Anatomija Bandi

Mulha Bandha anatomically speaking - David Keil, 2010
Uddiayana Bandha anatomically speaking - David Keil, 2010


Anatomija kostiju
Yoga za osteoporozu (Yoga ┼żurnal, mart 1988)

Anatomija zglobova

Anatomija miši─ça

Latissimus dorsi

Changes in Latitudes - Julie Gudmestad, 2005

Listovi
Loosen up Your Calves - Julie Gudmestad

u izradi...