Zatvori
                       STOJEĆE ASANE
                                      Utišta štiti (Uttistha sthiti)


STOJEĆE ASANE: STOJEĆE ASANE: Stojeće asane (stojeća grupe asana) su najvažnije asane u početnom (Bazičnom-1) nivou yoge, jer se povećava opšta snaga tela i kontrola lokomotornog sistema, snažno se razvija ravnoteža i osećaj tzv. 3-D prostora (razvija se mišićna inteligencija), u velikoj meri se koriguje kičma i položaj karlice, koji sprečava početnika da se savija u fleksijama (pretklonima) jer je karlica još kruta, u velikoj meri se isteže zadnja loža buta, što omogućava bolju savitljivost i pregibe (tzv. preklope), a brojni čučnjevi i polučučnjevi snažno razvijaju ključne mišiće nogu i stopala i velike zglobove nogu, koji čine telo stabilnim i postojanim na zemlji (i na jednoj i na dve noge). Na taj način one su baza Hatha Yoge, i samo su još sedeće asane od takve neprocenjive važnosti.

Na početnom nivou(Bazični I), imamo 4 grupe STOJEĆIH ASANA:
 

1) Vežbe ravnoteže i Balansa na 1 nozi. (poput Vage, Stojećeg luka, Drveta i sl., gde se isprobavaju razne vrste ravnoteže i jačaju zglobovi, stopala i nožni mišići. U velikoj meri one koriguju, ispravljaju i jačaju kičmu, naročito Drvo ili Vrikšasana)
2) Prosta istezanja Uthitta (Konasane) (poput Uthitta Trikonasane, Uthitta Paršvakonasane, Dvikonasane, Ardha Trikonasane, itd.),
3) Intenzivna istezanja - Utanasane (poput Paršva-uttanasane, Prašarite Pado-uttanasane ili jahaći položaj-Ašva Sančalanasane i njegove varijante kao gušter (Pristhasane) i Andžane asane ili polumeseca), koje su uvod za hiperekstenzije (potpuni pretklon i otklon)
4) i grupe asane zvane Heroj (ViraBadrasane) i Stolica(Utkatanasana), gde se ravnoteža i snaga, (naročito snaga nogu) krajnje testiraju.

STOJEĆE ASANE Bazičnoj I nivoa su: Planina(Tadasana), Drvo(Vrikšasana), Stojeća vaga(Urdva Dhanurasana I), Trougao (Uthitta Trikonasana), Dvougao (Dvikonasana), Intenzivno istezanje na stranu (Paršvotanasana), Pretklon u raskoračnom stavu (Prašarita padottanasana), Mala i istegnuta trikonasana A i B (Uthita Paršvakonasana), Heroj (ViraBhadrasana A i B), Stolica (Utkatasana). ČARANE: Pravougli položaj, ...

Tadasana (Planina)
varijante planine: Samasthiti, Hasta Tadasana, Parvatasana Tadasana, Urdhva Vrikshasana (i var. Urdhva Hastasana), Pashchima Namaskarasana,


INDEKS STOJEĆIH ASANA:

Iyengar Yoga - basic, (6 asana)
Iyengar Yoga2 (18 asana) (yogabayou.com)
Yogi Dharma, (95 asana)
Yoga art and science, (29 asana),
Yoga XTC (42 asane),
MR. YOGA (56 asana),
Sara Whitney Yoga-(Basic Ashtanga) (20 asana),
Flyoga video (14 asana)
The secrets of Yoga (Astanga-19 asana)

Neil Keleher (21 asana)
About-Yoga.com (20 asana)
Yogabasic.com (21 asana)
Bikram Yoga (14 asana)
Laruga (aštanga yoga) (6 asana)

 
TEKSTOVI NA ENGLESKOM:
Standing Asanas (standing sequence),
Brad's Iyengar Yoga Notebook,
Seven Basic Standing Yoga Poses (Iyengar school)
What is an Asana?
Standing Asanas - Marcia Monroe (Yoga and Scoliosis, 2012) uputstva
Standing Asanas - Sharon Genon,
Standing Asanas - Santa Cruz Yoga,
Active Feet = Vibrant Body in Standing Asanas - Bikram Yoga,
Standing Asanas are Balansing Asanas - Ashtanga Yoga,
Yoga Standing Exercises - Online Best Yoga,
Teaching Hatha Yoga Contraindication For Standing Asanas - Paul Jerard,
Standing Asanas & Bone Health - Shimon Tchobutaru,
Standing Asanas - Mark Stephens,
Benefits of Standing Asanas - Pattie Hughes,
Standing Asanas - Aleksander Simpkins (Yoga Basics, Tuttle Publishing, 2003)
Standing Postures - Kathy Lee Kappmeier (Instructing Hatha Yoga, 2006)

ANATOMIJA STOJEĆIH ASANA
Stand and Deliver, Julie Gudmestad (Yoga Journal, Jan&Feb 2002)
The Feet - The Knees - The Spine - Marc Stevens

TEKSTOVI NA SRPSKOM (i hrvatskom) jeziku
Asane (Stojeće asane) - OM Yoga
Principi vežbanja asana 1deo2deo (Brad's Iyengar Notebook-prevod)

Joga vežbe - vedskaakademija.rs

KRATAK REČNIK ASANA - Hata Yoga Beograd (Udruženje),

UTTHITA TRIKONASANA
Uthitta Trikonasana - Denise Benites

 

 

 

 

 

 

    Tadasana

     Parvatasana Tadasana

        Vrksasana

 

 

 

 

 

 Triougao-Utthita Trikonasana