Zatvori
    SREDNJI STEPEN Hatha Yoge
                        Upis od 01.-30. DECEMBRA 2018


        BAZIČNI II: Srednji nivo Hatha YogeOvo je prirodni nastavak Bazičnog, ali i prelazni nivo ka Naprednom nivou. Nakon što se utvrde asane Bazičnog I nivoa, prelazi se na za nijansu složenije asane i pranajame ovog stupnja.

STOJEĆE ASANE: Stojeće asane (stojeća grupe asana) ostaju važne asane i na ovom stupnju joge (dodjaju se recimo stojeće torzije, kao što su parivritta trikonasana i p. paršvakonasana), ali postaju važne inverzije i fleksije, a usavršavaju dalje i bazične ekstenzije iz početnog nivoa. Vežbe ravnoteže se takođe rade na višem nivou, sa dodatkom torzione varijante i vartijantom u polulotosu, kao i sa fleksijom na jednoj nozi (stojeća poluštipaljka, itd) .


                                                   Stojeće asane za razvoj ravnoteže

   Vrikšasana                 Nataradža I

               
                                   Stojeće frontalne i lateralne fleksije (sa inverzijom trupa)

     
        Trikonasana               Dvikonasana       Parshvottanasana  Prašarita padotanasana

Stojeće asane I nivoa:
Planina(Tadasana), Drvo(Vrikšasana), Stojeća vaga(Urdva Dhanurasana I), Trougao (Uthitta Trikonasana), Dvougao (Dvikonasana), Intenzivno istezanje na stranu (Paršvotanasana), Pretklon u raskoraku(Prašarita padotanasana), Mala trikonasanaA i B(Uthita Paršvakonasana), Heroj.
ČARANE I nivoa: Pravougli položaj, ...

POLUČUČEĆE ASANE: Heroj II(Virabadrasana II), Heroj I(Virabadrasana I), Jahaći položaj(Ashwa Chalasana-sekvenca Pozdrava Suncu), Dupli heroj,
Stolica tj. Polučučanj(Utkatasana) ČARANE: Istezanje u Heroju II,...

SEDEĆE ASANE:
Ugodan sed(Sukhasana), Savršen sed(Siddhasana), Štap(Dandasana, 1 minut), Štipaljka, Maričiasana I, Štipaljka (Padanguštasana-predvežba), Zavrtanj (Maciendrasana), Čamac(Navasana), Polulotos(predvežbe) i vežbe za kukove i ramena. ČARANE:
Vežbe za vrat,...

ČUČEĆE ASANE: Čučanj(Kali Asana), Dinamički čučanj(Namaskarasana), ČARANE: Hod vrane(Kauva Chalasana), ...

KLEČEĆE ASANE: Dijamant-sed (Vadžrasana), Junak-sed(Virasana),Kapija(Parighasana), Mačka(Mardžari), Dinamička mačka(Druta Bilisana), Tigar(Vjagrasana), Klečeća Ravnoteža u Tigru, Pas koji gleda gore(Urdva Muka Svanasana), Pas koji gleda dole(Ado Muka Svanasana),
Asimetrična torzija-sed(Bharadvažasana), Dvougao u dijamantu(Dvikonasana Vadžrasana)Dete(Balasana mudra).