Close

EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021

EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021

Tema: DIJALOG
Kulturna stanica "E─ÉŠEG" Novi Sad
Organizacija: Jevrejska opština Novi Sad (JONS)



EVROPSKI DANI JEVREJSKE KULTURE 2021.