Close

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JONS,12.05.2019. u10h, klub JONS-a

Izvršni odbor na svojoj 11. sednici održanoj 5. aprila 2019. odlučio je da se sazove
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE U NOVOM SADU za nedelju 12. maj 2019. godine sa početkom u 10 časova, u Klubu JONS-a

Predlog dnevnog reda Skupštine je sledeći:

1. Izbor Radnog predsedništva
2. Izveštaj predsednika o radu Jevrejske opštine
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Usvajanje Završnog računa za 2018. godinu JONS i Hevra kadiša
5. Usvajanje predloga Budžeta za 2019. godinu
6. Usklađivanje Statuta JONS i Hevra kadiša
7. Razno