Close

Zbornik radova

   U društvenoj sali Jevrejske opštine Novi Sad je 11. februara predstavljen Zbornik radova sa konferencije održane maja prošle godine, u organizaciji Centra za empirijsko istraživanje religije. Zbornik koji sadrži referate preko dvadeset autora, predstavile su: Prof. dr Zorica Kuburić, redovni profesor na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Julijana Kojić, magistar teologije; dr Danijela Rujić, nastavnik filozofije i dr Gordana Todorić, nastavnik srpskog jezika. 
   Njihovo izlaganje nas je samo približilo odgovoru, pre bi se reklo, razbuktalo polemiku među prisutnima. Tema mira i pomirenja može se posmatrati sa više aspekata. Svaka od učesnica je sa stanovišta svoje struke iznela viđenje o uzrocima nastanka haosa ili sukoba i njihovom mogućem razrešenju, kao i o pojmu mira.
   Predavači su kao istraživači i tragači za odgovorom i ključem za rešenje možda najstarijeg problema u univerzumu, a to je sukob, pokušale da prikažu složenost procesa pomirenja i višeslojnog značenja onoga što se zove mir. 
   Tokom diskusije se, između ostalog, nametnulo i pitanje: da li nas samo Bog, kao jedino savršenstvo, može kroz unutrašnji dijalog i proces suočavanja sa sopstvenim greškama približiti pokajanju, pomirenju, te uspostaviti mir u nama?
   Predgovor dvotomnog Zbornika radova Mir i pomirenje napisao je akademik Vladeta Jerotić.Jasna Mozeš
Edita Jankov