Close

Predstava "Kovači"

Tri kovača, svaki ponaosob, tokom Drugog svetskog rata zatekla su se u kovačnici svog nepoznatog kolege koga su ratne okolnosti odvele u tuđu kovačnicu, u tuđu kuću, i kod tuđe žene.

Dvadeset i više godina po završetku rata, svaki od kovača saznaje da njegova kovačnica jeste njegova, da njegova žena nije to baš sasvim, a da njegov sin, rođen u vreme rata, uopšte nije njegov...

Četvrtak od 19 sati u Novosadskom pozorištu!

Aron Balaž, Livia Banka, Atila Mađar