Close

Roš hašana i Jom kipur

Obeležili smo Novu godinu u našoj svečanoj Sali koja je bila prepuna. Na svečano ukrašenim stolovima - jabuke, med, hala i vino. Sveće je upalila Hana Žigrai Albahari, a Igor Kronenveter je izrekao prigodne blagoslove. Veoma elokventno nas je upoznao sa svim bitnim detaljima o prazniku. Atmosfera je bila praznična i svi smo se veoma dobro osećali u našoj drugoj kući.
Sakupili smo se u našoj Sinagogi 18. septembra da bismo obeležili praznik Jom kipur. Hana Žigrai je upalila sveće, a hor Hašira je otpevao pesmu Kol nidre, što je doprinelo svečanoj atmosveri događaja. Igor Kronenveter, koji je zadužen za obeležavanje naših praznika, pričao nam je o Jom Kipuru i održao jedno izuzetno predavanje o praštanju. Setili smo se naših mrtvih i pročitan je maskir.


Ljiljana Lepuša