Close

Sportsko društvo Makabi

Poštovani,

Sa velikim zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da su se sportsko udruženje "Subotički Makabi klub", sportsko udruženje " Novosadski makabi" i sportsko udruženje " Beogradski Makabi klub" uspešno udružila i osnovala sportsko društvo Makabi, zvanično priznato od  strane Republike Srbije.
 
Ovo je urađeno sa ciljem da napravimo jednu uspešnu, transparentnu sportsku organizaciju, nalik na onu kakvu je naša zajednica nekada imala i kakvu zaslužuje, koja će da organizuje takmičenja. sportske aktivnosti, druženja, organizovana učešća reprezentacija na Makabijadama, evropskim i svetskim, kao i da  aktivno učestvuje u životu i radu svih jevrejskih opština i njihovih članova kako kroz volonterski rad gde god da je potrebno tako i kroz svoj redovan rad.
 
Svi koji žele da postanu naši članovi treba da ispune sledeće uslove:
  -da budu redovni članovi svojih opština;
  -da prihvataju statut i pravilnike sportskog društva i da se pridržavaju istih;
  -da plaćaju godišnju članarinu
 
Članarina je godišnja i iznosi 20 evra, u trajanju od Rosh hashanah do sledeće Rosh hashanah.
Pošto je nova godina već počela svi koji postanu sada članovi trajaće im članarina do kraja 5779 tj 30 septembra 2019. godine.
 
Na osnivačkoj skupštini 20.4.2018. godine usvojeni su statut, pravilnici i izabran je upravni odbor sportskog društva Makabi Srbije, koji čine:
 
Generalni sekretar - Levi Ivan
Potpredsednik      - Sekelj Đorđe
Predsednik           - Rajević Ognjen
 
Ovim putem želimo da Vas obavestimo da krećemo sa organizovanjem reprezentacije odnosno sa kvalifikacijama za reprezentacije koja će nas prestavljati na evropskim makabi igrama u Budimpešti 2019 godine., mejl sa detaljima vezanim za gore navedene kvalifikacije će biti uredno prosleđene svim opštinama i njihovim članovima. 

Zainteresovani mogu da se obrate preko mejla svojim udruženjima ili društvu direknto na:

Beogradski makabi klub:   beogradskimk@gmail.com
Novosadski makabi:          novosadskimk@gmail.com
Subotički makabi klub:      subotickimk@gmail.com
Sportsko društvo Makabi:  makabisrbija@gmail.com

Još jednom veliko hvala svima koji su nam omogućili nove početke.
 
Sportski pozdrav
Makabi