S NJIM MOŽETE UVEK !

S NJIM MOŽETE UVEK !
ERESTAN kapsule!
Dejstvo već posle 2 sata!

Trajanje dejstva ERESTAN kapsula 24h - 48h.

Registrovan u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije 
pod brojem 18193/2021
od 08.03.2021. godine.

Pozitivno deluje na nivo testosterona,
probleme sa prostatom i cirkulaciju u maloj karlici.

Ne deluje na povećanje arterijskog pritiska, 
kao što je slučaj kod ostalih preparata.

Može se koristiti i ako se koristio alkohol.

Preterano korištenje alkohola šteti zdravlju!

Prirodni preparat z apotenciju registrovan u Ministarstvu zdravlja RS.