SMS broj 1003 za donacije ugroženima i dalje je u funkciji.

SMS broj 1003 za donacije ugroženima i dalje je u funkciji.

Cena poruke je 100 dinara za sve mreže