Ugostiteljstvo je preduslov razvoja turizma u nekoj destinaciji

Koliki značaj ugostiteljstvo ima za turizam najbolje oslikava podatak da od ukupne turističke potrošnje u toku putovanja, na ugostiteljske usluge odlazi preko 60%!

Na početku treba reći i da bez ugostiteljskih kapaciteta nema ni turističkog prometa u nekom mestu. Ako ne postoji mesto u kojem bi turista mogao da prenoći, dobije hranu i piće, turista se tu neće ni zadržavati duže, a naročito ne duže od 24 časa, koliko je neophodno da bismo govorili o turizmu.

Dakle, ugostiteljstvo je preduslov razvoja turizma u nekoj destinaciji, jer obezbeđuje neophodne uslove za boravak turista. Sa druge strane, ni jedna druga privredna delatnost nema toliki (pozitivan) uticaj na razvoj ugostiteljstva kao turizam.

Ugostiteljstvo, kao organizovani oblik pružanja ugostiteljskih usluga i saobraćaj, kao organizovani oblik pružanja usluga prevoza, predstavljaju materijalnu osnovu razvoja turizma u određenom mestu, odnosno području. Kao što je već rečeno, na ugostiteljske usluge odlazi preko 60% ukupne potrošnje turista tokom njihovih putovanja. Stoga se i smatra da ugostiteljstvo predstavlja najznačajniju privredu komponentu turizma.

Povezanost ugostiteljstva i turizma ispoljava se u realizaciji ugostiteljskih proizvoda i usluga putem potrošnje turista.

Različite potrebe turista, koje stalno evoluiraju i napreduju, zahtevaju i postojanje različitih ugostiteljskih poslovnih jedinica. Povećana potrošnja turista ostvarena zahvaljujući kvalitetu i raznovrsnosti ugostiteljsko-turističke ponude, obeležje je veoma razvijenog turizma. Naime, kada turista dođe u određenu turističku destinaciju, sa sobom donosi i određena novčana sredstva. Mnogi turisti pre putovanja proračunju koliko će im novca biti potrebno i koliko će verovatno potrošiti tokom boravka u toj destinaciji, ali u najvećem broju slučajeva ponesu sa sobom i nešto više sredstava koja su namenjena nekim eventualnim nepredviđenim troškovima. Cilj svake turističke destinacije je da turista tokom svog broavka u destinaciji potroši upravo i taj deo novčanih sredstava, koji inače nije planirao  da potroši. Naravno, bitno je da turista iz destinacije ode srećan i zdovoljan, ne mareći za potrošenim novcem, jer je za uzvrat dobio kvalitetne usluge, doživljaje i uspomene.  Za ovakvu turističku potrošnju potrebna je izuzetno razvijena i raznovrsna turistička ponuda u destinaciji, koja se naročito bazira na ugostiteljskim uslugama.

Ako turista iz destinacije ode zadovoljan doživljajima i uslugama, vrlo je verovatno da će se ponovo vratiti, ali i da će preporučiti destinaciju ljudima iz svoje okoline. Dolazi se do zaključka da od raznovrsnosti ugostiteljskih usluga (na koje odlazi najveći deo turističke potrošnje) u mnogome zavisi i turistički promet i potrošnja u nekoj destinaciji.

Turistička kretanja u svetu i kod nas ukazuju na to da se ugostiteljska ponuda mora prilagoditi zahtevima potrošača (turista). Jedan od trendova je zamena udobnog ali i vrlo skupog hotelskog smeštaja pansionskim ili smeštajem u seoskim turističkim domaćinstvima čije se prednosti ogledaju u nižim cenama, bližem kontaktu sa prirodom i folklorom lokalnog kraja, mogućnošću raznovrsne ishrane i slično.

Ugostiteljstvo je primarni uslov i najvažniji privredni činilac turizma. Zato je neophodno neprestano ojačavati njegovu ljudsku, materijalnu i prostornu komponentu.