Učenje jezika utiče i na nivo samopouzdanja i podstiče dečju želju da uče još više.

Učenje jezika utiče i na nivo samopouzdanja i podstiče dečju želju da uče još više. Stručnjaci, ipak, savetuju da sa ozbiljnim lekcijama ne treba počinjati prerano.

Brže rešavanje problema, veća kreativnost, razvijenije kritičko mišljenje, jača memorija, zavidna socijalna inteligencija - "posledice" su ranog učenja stranog jezika. Studije još pokazuju da ono dovodi do boljih rezultata na testovima u kasnijem školovanju.

Stručnjaci kažu da se mozak tako razvija intenzivnije i više se vežba, ali jezici utiču i na nivo samopouzdanja i podstiču dečju želju da uče još više. Stručnjaci, ipak, savetuju da sa ozbiljnim lekcijama ne treba počinjati prerano. Dobro je da se sačeka treći rođendan, jer do tada mališan usvoji maternji jezik u punom potencijalu, a i mentalno i emotivno je spreman za period socijalizacije.

Do tog doba je u redu da detetu pevate i puštate pesmice na stranom jeziku, pokazujete mu slike i predmete i izgovarate kako se životinje ili boje kažu, čitate mu priče... Ali, nemojte da insistirate da reprodukuje ono što je čulo.