Računi mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom

Posle par godina od usvojenog Zakona o računovodstvu (Zakon je stupio na snagu 24.07.2013. godine), Ministarstvo finansija i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izdalo je zajedničko objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

Ovim zakonom koji je stupio na snagu 2013. godine, između ostalog je izvršeno preciziranje u smislu da računovodstvene isprave, uključujući i fakture odnosno računi mogu biti potpisane elektronskim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom, čime je olakšano izdavanje i knjiženje faktura u Republici Srbiji.

Ukoliko se radi o fakturi koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i fakturi koja je nastala digitalizacijom (skeniranje papirne fakture), napominje se da ista ne mora da sadrži isključivo elektronski potpis već, umesto potpisa, može sadržati identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture. Pojam “identifikaciona oznaka” predstavlja svaku “oznaku” koja jasno određuje, odnosno upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave. Dakle to može biti ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i slično.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju razjašnjenja nedoumica koja su se pojavila u praksi a odnose se na način na koje se izdaju i knjiže fakture u poslovnim knjigama pravnih lica i preduzetnika, objašnjenje ukazuje na sledeće:

  1. Zakonom je omogućeno pravnim licima i preduzetnicima da svoje fakture izdaju u papirnom obliku ili elektronskom obliku.
  2. Zakonom nije propisano da faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, već je dovoljno da ista sadrži “identifikacionu oznaku” koja upućuje na odgovorno lice.
  3. Faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, kao i “skenirana faktura” takođe ne mora biti potpisana elektronskim potpisom, već je dovoljno da sadrži pomenutu identifikacionu oznaku
  4. Ne postoji obaveza štampanja faktura, niti da se na odštampani dokument stavlja otisak pečata kako bi isti bio validan.

RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!
RAČUN JE VALIDAN BEZ POTPISA I PEČATA!
Primena Zakona o stanovanju
Primena Zakona o stanovanju
Nema postavljanja kamera bez procene rizika
Nema postavljanja kamera bez procene rizika
Da li je vođenje delovodnika obavezno?
Da li je vođenje delovodnika obavezno?
Biće prošireno pravo na porodiljski dodatak
Biće prošireno pravo na porodiljski dodatak
SG: Prijem za učesnike “Dana pravnika”
SG: Prijem za učesnike “Dana pravnika”
Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Notari upisuju vlasnike u katastar
Notari upisuju vlasnike u katastar
Najbolji mladi pravnici beže u notare
Najbolji mladi pravnici beže u notare
Počinje obuka za upravnike zgrada, u toku prijave
Počinje obuka za upravnike zgrada, u toku prijave
Ne oslanjajte se na druge, već na sebe!
Ne oslanjajte se na druge, već na sebe!
Modni trend radnici na lizing
Modni trend radnici na lizing
Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak
Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak
Pitanja za Poresku upravu od sada preko Kontakt centra
Pitanja za Poresku upravu od sada preko Kontakt centra
Plesom do savršenog tela
Plesom do savršenog tela
U Srbiji više od pola miliona sezonskih radnika radi na crn
U Srbiji više od pola miliona sezonskih radnika radi na crn
Nerealni kolektivni ugovori dovode do kršenja radnih prava
Nerealni kolektivni ugovori dovode do kršenja radnih prava
Četiri tipa zaposlenih
Četiri tipa zaposlenih
Šta treba znati o porezu na prenos apsolutnih prava?
Šta treba znati o porezu na prenos apsolutnih prava?
Radnici na bolovanju neće moći da dobiju otkaz
Radnici na bolovanju neće moći da dobiju otkaz
6 najčešćih STRAHOVA ljudi koji žele da postanu PREDUZET
6 najčešćih STRAHOVA ljudi koji žele da postanu PREDUZET
Konfuzija oko poreskih rešenja za paušalce
Konfuzija oko poreskih rešenja za paušalce
APR U 2016. godini osnovano 8.429 firmi
APR U 2016. godini osnovano 8.429 firmi
Država podseća kada nam ističu dokumenta
Država podseća kada nam ističu dokumenta
10 lekcija o karijeri koje ljudi nauče kasno u životu
10 lekcija o karijeri koje ljudi nauče kasno u životu
5 kompanija za koje treba da znate u 2017. godini
5 kompanija za koje treba da znate u 2017. godini
Pet saveta za sve koji rade od kuće
Pet saveta za sve koji rade od kuće
Srbija do kraja 2017.bivšim zaposlenima povezuje radni staz
Srbija do kraja 2017.bivšim zaposlenima povezuje radni staz
Od 1. aprila obaveštenja građanima o isticanju dokumenata
Od 1. aprila obaveštenja građanima o isticanju dokumenata
Od sutra sve overe dokumenata kod notara
Od sutra sve overe dokumenata kod notara
Paušalcima stižu dvostruki porezi
Paušalcima stižu dvostruki porezi
Od 1. marta overa kod beležnika
Od 1. marta overa kod beležnika
Novi zakon Udarite li ženu, idete u zatvor
Novi zakon Udarite li ženu, idete u zatvor
Zgradom može da upravlja i podstanar
Zgradom može da upravlja i podstanar
Diploma i CV nisu dovoljni
Diploma i CV nisu dovoljni
Rok plaćanja poreza na imovinu pomeren na 17. februar
Rok plaćanja poreza na imovinu pomeren na 17. februar